Λογοτεχνική Μετάφραση

Background photo created by jcomp – www.freepik.com

Λογοτεχνική Μετάφραση Κειμένων και Διόρθωση, Επιμέλεια Κειμένων

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

O απόφοιτος των ΙΕΚ της ειδικότητας «Λογοτεχνική Μετάφραση Κειμένων και Διόρθωση, Επιμέλεια Κειμένων» είναι ο εξειδικευμένος μεταφραστής, διορθωτής-επιμελητής κειμένων, ο οποίος διαθέτει τόσο τη θεωρητική όσο
και την τεχνική κατάρτιση προκειμένου
α) να πραγματοποιεί τη διεργασία «μετεκφοράς» ενός γραπτού κειμένου σε μία άλλη γλώσσα – από τη φάση κατανόησης του κειμένου-πηγή έως τη φάση αναδιατύπωσής του στη γλώσσα-στόχο, λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό της μετάφρασης, τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των αναγνωστών του κειμένου-στόχου καθώς και τους επικοινωνιακούς στόχους του εντολέα της μετάφρασης αλλά και του συντάκτη του πρωτοτύπου.
β) να παρέχει υπηρεσίες διόρθωσης τυπογραφικών δοκιμίων με σκοπό την παράδοσή τους σε άρτια μορφή, όντας υπεύθυνος για τον ορθογραφικό και συντακτικό έλεγχο των κειμένων, καθώς και για τη γλωσσική επιμέλεια του
κειμένου, χωρίς ωστόσο να αλλοιώνεται το ύφος του συγγραφέα.
Χωρίς να είναι προαπαιτούμενο, η πολύ καλή γνώση των γλωσσών εργασίας (Ελληνικά-Αγγλικά-Γαλλικά) θα διευκόλυνε τους καταρτιζόμενους κατά τη φοίτησή τους.

Τομείς απασχόλησης

O απόφοιτος της ειδικότητας «Λογοτεχνική Μετάφραση Κειμένων και Διόρθωση, Επιμέλεια Κειμένων» μπορεί να εργαστεί ως μεταφραστής, διορθωτής-επιμελητής κειμένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε εκδοτικούς οίκους, μεταφραστικά γραφεία, εταιρείες δημοσίων σχέσεων, εφημερίδες, περιοδικά, στον τύπο γενικότερα, έντυπο και ηλεκτρονικό, σε διαφημιστικές εταιρίες, στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση (υποτιτλισμός)

 • ασκώντας ελεύθερο επάγγελμα με τη δυνατότητα να εργάζεται στο χώρο του για το δικό του πελατολόγιο και να διαμορφώνει το δικό του ωράριο (ως εξωτερικός συνεργάτης)
 • ενταγμένος στο στελεχιακό δυναμικό των προαναφερόμενων επιχειρήσεων με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Επαγγελματικά προσόντα

O απόφοιτος των ΙΕΚ της ειδικότητας «Λογοτεχνική Μετάφραση Κειμένων και Διόρθωση, Επιμέλεια Κειμένων» βάσει της θεωρητικής και εργαστηριακής του κατάρτισης είναι σε θέση να συνδυάζει τις γλωσσικές και εξωγλωσσικές γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησε με την αποτελεσματική χρήση των μεταφραστικών τεχνολογιών και των στρατηγικών έρευνας, ώστε να αντεπεξέρχεται σε ένα ευρύ φάσμα μεταφραστικών αναθέσεων και υπηρεσιών διόρθωσης-επιμέλειας τυπογραφικών δοκιμίων. Ειδικότερα:

 • Μελετά και αναλύει σε βάθος το πρωτότυπο κείμενο.
 • Διερωτάται για τις κειμενικές λειτουργίες του.
 • Εντοπίζει τις μεταφραστικές δυσκολίες του.
 • Εντοπίζει και μεταφέρει πολιτισμικά στοιχεία.
 • Χρησιμοποιεί ειδική ορολογία, όπου είναι απαραίτητο.
 • Εντοπίζει λάθη μεταφοράς από τη μία γλώσσα στην άλλη.
 • Πραγματοποιεί ορθογραφικό και συντακτικό έλεγχο των κειμένων με σκοπό την παράδοσή τους σε άρτια μορφή.
 • Τροποποιεί γλωσσικά το κείμενο όπου κρίνεται απαραίτητο χωρίς να αλλοιώνει το ύφος του συγγραφέα.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας «Λογοτεχνική Μετάφραση Κειμένων και Διόρθωση, Επιμέλεια Κειμένων» συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Να ακολουθεί την υφολογική «γλώσσα» του κειμένου χωρίς αυθαίρετες προσωπικές επεμβάσεις, να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να παραδώσει αποτέλεσμα που συνάδει με τις προδιαγραφές του έργου,
 • Να εργάζεται με μεθοδικότητα και συνέπεια, να διαχειρίζεται κατάλληλα το χρόνο του,
 • Να τηρεί τις συμβατικές υποχρεώσεις του προς τους πελάτες/εντολείς του,
 • Να ασκεί με επιμέλεια και αφοσίωση του έργο του,
 • Να τηρεί τη δεοντολογία του επαγγέλματος,
 • Να τον διακρίνει διακριτικότητα και εχεμύθεια,
 • Να τον διακρίνει αμεροληψία, ειλικρίνεια και σεβασμός απέναντι στους συνεργάτες του, επαγγελματικό ήθος και συνεργατικότητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε μορφή αντιεπαγγελματικής συμπεριφοράς, αυθαιρεσίας ή αθέμιτου ανταγωνισμού.
 • Να ενημερώνεται για τις εξελίξεις στον τομέα του μέσω συνεδρίων, ημερίδων κ.λπ.
 • Να επικαιροποιεί και να εμπλουτίζει τις γνώσεις του, να διατηρεί και να βελτιώνει τις ικανότητές του μέσω κατάλληλων προγραμμάτων ή εκδηλώσεων δια βίου εκπαίδευσης.

Η επαγγελματική δεοντολογία του Μεταφραστή/Διορθωτή-Επιμελητή κειμένων ορίζει πως αυτός είναι καλό να μεταφράζει/να διορθώνει-επιμελείται κείμενα προς τη/στη μητρική του γλώσσα, την οποία και κατέχει καλύτερα από όλες, γι’ αυτό και μπορεί να συνθέσει κείμενο σε αυτή με τον επαρκέστερο τρόπο.

Μαθήματα ειδικότητας:

1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
2 ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
3 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
4 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΑΘΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ
5 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
6 ΑΓΓΛΙΚΑ
7 ΓΑΛΛΙΚΑ
8 ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
9 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
10 ΚΕΙΜΕΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
11 ΔΟΚΙΜΙΟ – ΔΙΗΓΗΜΑ – ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
12 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
13 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ)
14 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ)
15 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ