ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 2022 – 2023

Ακολουθεί η εγκύκλιος που αφορά τους καταρτιζόμενους που φοιτούσαν στη ΣΑΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ!!! 20-06-2024 έως και τις 05-07-2024
Αφού μελετήσετε το αρχείο για τυχόν διευκρινήσεις και απορίες απευθύνεστε στα τηλέφωνα της εγκυκλίου.