Συμμετοχή του τμήματος Τεχνικός Ενδύματος – Σχεδιαστής Μόδας στο Ευρωπαϊκό Έργο METASKILLS4TCLF

Ο ΣΚΕΕ συμμετέχει στο έργο METASKILLS4TCLF το οποίο έχει ως στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση πιλοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τον κλάδο ΚΕΥΔ με βάση τις μελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων.Στο πλαίσιο καταγραφής φορέων παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης στην Ελλάδα, έχει επιλεχθεί η ΣΑΕΚ Γαλατσίου ως δύο από τους κύριους φορείς για να συμμετέχει στις δράσεις του έργου που συνδιοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.