ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ” ECOMODA” – Ενίσχυση της βιωσιμότητας στη Βιομηχανία Ένδυσης και Κλωστοϋφαντουργίας

Οι σπουδάστριες/ ές της ΣΑΕΚ Γαλατσίου είχαν την ευκαιρία, υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτή τους Μαρκάκη Νικόλαου, να παρακολουθήσουν την ημερίδα που διοργανώθηκε από την IDEC AE, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ECOMODA «Αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της ένδυσης και της κλωστοϋφαντουργίας για βιώσιμη και ηθική ανάπτυξη» και με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus+, που διεξήχθη στο Ξενοδοχείο “Τιτάνια” την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024.