Ραδιολογία / Ακτινολογία

radiology

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Στόχος των ακτινοδιαγνωστικών τμημάτων σε δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα και οργανισμούς, είναι η παραγωγή άρτιων απεικονιστικών εξετάσεων για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς λόγους, όπως καθορίζονται από τις συστάσεις και τις επιστημονικές προϋποθέσεις της κλινικής διάγνωσης και θεραπείας των ασθενών.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας» βοηθάει τον Τεχνολόγο Ακτινολόγο στο έργο του και συνεργάζεται στενά μαζί του για την επίτευξη του άριστου αποτελέσματος και την αποδοτική χρησιμοποίηση όλων των δυνατοτήτων των μηχανημάτων και συσκευών.

Το περιεχόμενο σπουδών ΙΕΚ της ειδικότητας «Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας» καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής στους τομείς της ιατρικής απεικόνισης και της πυρηνικής ιατρικής.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι της ειδικότητας αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες και τεχνολογικές γνώσεις, ώστε να χειρίζονται συσκευές και μηχανήματα απεικονιστικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, όπως:

  • –  κλασικό ακτινολογικό μηχάνημα -φορητό ακτινολογικό μηχάνημα
  • –  μαστογράφος
  • –  μέτρηση οστικής πυκνότητας
  • –  αξονικός τομογράφος
  • –  μαγνητικός τομογράφος
  • –  ψηφιακός αγγειογράφος
  • –  μηχανήματα πυρηνικής ιατρικής

εφαρμόζοντας πιστά τους κανονισμούς ακτινοπροστασίας.

Τομείς απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας» μπορεί να εργαστεί σε:

–  Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία
–  Ακτινολογικά Εργαστήρια
–  Ιδιωτικές Κλινικές
–  Κέντρα Υγείας
–  Ακτινοδιαγνωστικά κέντρα
–  Ασφαλιστικοί οργανισμοί