Εφαρμογές Πληροφορικής

tep

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (πολυμέσα / web designer-developer / video games)

Το πρόγραμμα της ειδικότητας έχει δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο απόφοιτος Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής να αποκτήσει πλούσιες γνώσεις και ειδικά επαγγελματικά προσόντα, παρακολουθώντας την εξαιρετικά γρήγορη εξέλιξη του επαγγέλματος.

Έτσι ο Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, έπειτα από 4 εξάμηνα κατάρτισης, θα έχει θεμελιώσει και στερεώσει γερά τις γνώσεις του στην γενική λειτουργία και την αρχιτεκτονική των Ηλεκτρικών Υπολογιστών. Με υπευθυνότητα, συνέπεια και ταχύτητα θα μπορεί να:

 • Αναλύει και επιλύει προβλήματα που αφορούν στην αρχιτεκτονική των υπολογιστών.
 • Εγκαθιστά και συντηρεί λογισμικό συστημάτων και λογισμικό εφαρμογών.
 • Ασκεί διαγνωστικούς ελέγχους σε δικτυακές εγκαταστάσεις Η/Υ.
 • Κωδικοποιεί εφαρμογές σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού.
 • Διαχειρίζεται υλικό και λογισμικό πολυμέσων.
 • Επαναφέρει δεδομένα από αντίγραφα ασφαλείας και θέτει σε κανονική κατάσταση λειτουργίας εγκαταστάσεις εφαρμογών.

Ως απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»:

– Διεξάγεις μελέτη για τις λειτουργικές ανάγκες μιας επιχείρησης και αναπτύσσεις εφαρμογές που τη βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία της
– Δημιουργείς διαδικτυακές εφαρμογές που βοηθούν στην προβολή και ενημέρωση των πελατών μιας εταιρείας για τις νέες εξελίξεις ή τα νέα προϊόντα της
– Δημιουργείς διαφημιστικές ομάδες στα Social Media
– Δημιουργείς Ιστοσελίδες και e-shops
– Δημιουργείς portals
– Δημιουργείς παιχνίδια 2D διαδικτυακά
– Δημιουργείς παιχνίδια 3D με δυνατότητα πολλαπλών χρηστών
– Αναπτύσσεις εφαρμογές mobile συσκευών (κινητά τηλέφωνα, tablet)
– Δημιουργείς διαφημιστικές καμπάνιες με SEO

O Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web DesignerDeveloper/ Video Games) μπορεί να εργασθεί σε:

 • Υπουργεία, Οργανισμούς και φορείς του Δημοσίου, που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής
 • Επιχειρήσεις κατασκευής ή υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής
 • Επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων ηλεκτρονικού εμπορίου και υπηρεσιών Πληροφορικής
 • Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας
 • Εταιρείες παραγωγής τηλεπικοινωνιακού υλικού και λογισμικού
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου
 • Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για εμπορικούς σκοπούς
 • Τράπεζες
 • Εκπαιδευτικούς οργανισμούς
 • Μηχανογραφικά κέντρα
 • Αλυσίδες ξενοδοχείων
 • Τηλεοπτικούς σταθμούς
 • Ως Σύμβουλος σε θέματα Internet
 • Ελεύθερος Επαγγελματίας.

Μαθήματα:

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET
 • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ (PHOTOSHOP)
 • ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ)
 • ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ OpenGL
 • ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PHP
 • ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (Unreal Editor, Half Life, Doom Editor)
 • ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 3DS MAX
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ Η/Υ (C++, JAVA)
 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ
 • ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ VIDEO
 • ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (FLASH)
 • ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET